Nuldelijnsondersteuning Veteranenhulp en PANKM
COM Noord blijft er naar streven dat er in haar regio een COM Nuldelijnsondersteuning Veteranenhulp aanwezig is. Collegiale nuldelijnsondersteuning is medio 2012 opgestart en heeft inmiddels een zodanige structuur dat er een 24/7 landelijke dekkend netwerk is opgebouwd van gecertificeerde Nuldelijnsondersteuners.

Wat is Nuldelijnsondersteuning?
Laagdrempelige opvang en steun voor en door veteranen. Een netwerk van kameraadschappelijke ondersteuning door collega-veteranen die daarvoor speciaal zijn getraind. Ze zijn er voor elke veteraan of militair dienstslachtoffer en hun directe relaties. Ze bieden een luisterend oor en geeft een steuntje in de rug, ze begrijpen de situatie en zijn er voor
jou. Kameraadschappelijke ondersteuning is bijzonder omdat het kan helpen bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. Daar waar nodig steun en begeleiding eventueel naar de 1e lijn ondersteuning ( huisarts – Maatschappelijk werk – Centraal aanmeldpunt ) of 2e lijn ondersteuning (gespecialiseerde GGZ). Na behandeling kan het verzoek van de GGZ komen een vinger aan de pols te houden. Neem eens een kijkje op DISK/V – www.disk-veteranen.nl of het Veteranenloket www.veteranenloket.nl
Ook leden van het COM zijn getraind en gecertificeerd als 0 de lijn Veteranenhulp, maar onze vereniging is toch laagdrempeliger voor onze leden omdat zij er ook willen zijn voor collega’s welke niet veteraan zijn. Daarom onderstaand.

Onze Koninklijke Marine – Vereniging COM
Op 1 februari 2019 werd het Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine (PANKM) opgericht om ook aan de post actieve militairen, collegiale steun te kunnen verlenen als daar behoefte aan is. Het post actieven netwerk biedt aan post actieve militairen van CZSK, zowel veteranen als niet-veteranen, op verzoek collegiale ondersteuning. Deze collegiale ondersteuning wordt geboden in de vorm van een collegiaal ondersteunend gesprek en als het gesprek daar aanleiding toegeeft, advies en/of bemiddeling. De collegiale ondersteuning is gericht op versterking van de veerkracht en het zelf herstellend vermogen en draagt daarmee bij aan het voortzettingsvermogen. Als er naast een luisterend oor behoefte is aan advies, dan zal de netwerker dit naar beste vermogen geven. Als blijkt dat de situatie vraagt om specifieke deskundigheid of professionele zorg, dan zal de netwerker hierin ook proberen te voorzien door advies en / of bemiddeling. Als je behoefte hebt aan advies / ondersteuning door een netwerker stuur dan een email naar: pankm2019@gmail.com
Vermeld in de mail je naam en contactgegevens, dan neemt de coördinator Berend Timmermans zo spoedig mogelijk contact met je op voor een intake gesprek. Hij zal je aan de hand van de door jou verstrekte gegevens koppelen aan een netwerker die, gelet op je achtergrond, het best bij jou past. Zowel voor Nuldelijnsondersteuning Veteranenhulp dan wel PANKM kun je contact opnemen met de coördinator Nuldelijnsondersteuning. Voor de recente contactgegevens zie ons verenigingsblad de HOUWEZO.