COM NOORD stelt haar leden in de gelegenheid gebruik te maken van het: COM Protocol Ceremonieel.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Indien ons lid de behoefte heeft dat er enig ceremonieel moet plaatsvinden tijdens zijn uitvaart neemt hij bij leven contact op met het bestuur van zijn afdeling en vraagt een gesprek aan. Een vertegenwoordiger van het bestuur zal u op uw huisadres bezoeken en de mogelijkheden en onmogelijkheden met u bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven wat het COM mag betekenen na uw overlijden. COM Noord kijkt of uw wensen binnen onze kaders zijn en kan adviserend naar u optreden. Na het gesprek zal het formulier COM Wilsbeschikking ingevuld en, door beide partijen, ondertekend worden. Wij gaan het gesprek graag met u aan in het bijzijn van uw partner of kind. Het is voor beide partijen wenselijk dat u de met het COM gemaakte afspraak voor uw uitvaart bespreekt met uw nabestaanden zodat zij ook vooraf op de hoogte zijn van uw
nadrukkelijke wensen. Het komt voor dat nabestaanden ons benaderen na het overlijden van ons COM lid met het
verzoek het Protocol Ceremonieel toe te passen. COM Noord werkt niet graag mee aan een door nabestaanden verzoek uitvoering Protocol Ceremonieel. Een Wilsbeschikking Protocol Ceremonieel moet de wens van ons lid zijn, en derhalve door hem zijn aangegeven. Het kan ook zijn wens zijn dat er geen “toeters en bellen” tijdens zijn uitvaart zijn en dat
moet een ieder respecteren.

GEEN opgesteld Protocol Ceremonieel
Als het bestuur COM NOORD van de nabestaanden telefonisch bericht ontvangt van het overlijden van ons COM lid zal de afdeling de nabestaanden een condoleancekaart sturen. Als het bestuur COM NOORD van de nabestaanden een kaart van overlijden ontvangt betreffende ons COM lid zal een vertegenwoordiger van het bestuur de uitvaart bezoeken. In alle gevallen is het wenselijk dat de nabestaanden een kaart van overlijden doen toekomen aan het secretariaat COM Nederland. Voor de huidige contactgegevens zie de uitgave van ons verenigingsblad de HOUWEZO.